เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
4,145
ปีนี้
35,449
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
384,769
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/256624 พ.ค. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/256621 เม.ย. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/256621 เม.ย. 2566
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/25666 เม.ย. 2566
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/25665 เม.ย. 2566
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 213 ม.ค. 2566
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 115 ส.ค. 2565
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 415 ส.ค. 2565
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)9 ส.ค. 2565
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 321 เม.ย. 2565
11สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-256527 ม.ค. 2565
12ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 256427 ม.ค. 2565
13รายงานผลการติดตามและปะเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ปี256427 ม.ค. 2565
14 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)15 พ.ย. 2564
15สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)27 เม.ย. 2564
16ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 27 เม.ย. 2564
17แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา (พ.ศ.2561-2565)17 มิ.ย. 2562
18แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564)13 มิ.ย. 2562
19ระเบียบการจัดแผนพัฒนา พ.ศ.2548 ฉบับที่ 326 ต.ค. 2561

1