เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0



แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก



แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
10,945
เดือนที่แล้ว
9,664
ปีนี้
87,715
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
437,035
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18
ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน) กองสาธารณสุขฯ27 เม.ย. 2566
2สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน) กองช่าง27 เม.ย. 2566
3สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน) สำนักทะเบียนฯ27 เม.ย. 2566
4สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน) ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดฯ27 เม.ย. 2566
5รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 256520 เม.ย. 2566
6รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)20 เม.ย. 2566
7สถิติการให้บริการ งานทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 256427 เม.ย. 2565
8รายงานสถิติผู้มาขอเพิ่มจุดเก็ยขยะมูลฝอยชุมชน ช่วงเดือน ตุลาคม 64 - มีนาคม 6526 เม.ย. 2565
9รายงานผลสถิติผู้มาขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญํติตำบลต้นเปา ช่วงเดือนตุลาคม 64 - มีนาคม 65 (ประจำปีงบประมาณ 2565)26 เม.ย. 2565
10รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (6 เดือนแรก)4 เม.ย. 2565
11รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25645 ส.ค. 2564
12สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษร ประจำปี 256313 พ.ค. 2564
13สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษร ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
14สถิติผู้มาขอรับใบอนุญาต กองสาธารณสุขฯ ประจำปี 256429 เม.ย. 2564
15สถิติการขอยื่นจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน กองสาธาณสุขฯ ประจำปี 256429 เม.ย. 2564
16รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 256316 ต.ค. 2563
17สถิติผู้มาขอรับใบอนุญาต กองสาธารณสุขฯ ประจำปี 25636 ต.ค. 2563
18สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)15 ก.ค. 2563
19สถิติผู้มาขอถังขยะ กองสาธารณสุขฯ ประจำปี 256210 ต.ค. 2562
20สถิติผู้มาขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร กองช่าง ประจำปี 25619 พ.ย. 2561

1