เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
4,145
ปีนี้
35,449
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
384,769
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149
ลำดับรายการวันที่
1สถิติการยื่นขอจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน (ตุลาคม63 - มีนาคม 64)22 เม.ย. 2564
2สถิติผู้มาขอรับใบอนุญาตจากกองสาธารณสุช ประจำปีงบประมาณ256422 เม.ย. 2564
3รายงานสถิติผู้มาขอรับใบอนุญาตจากกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256311 ม.ค. 2564
4บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะระหว่างทม.ต้นเปา กับ หมู่บ้าน/ชุมชนตำบลต้นเปา 26 ต.ค. 2563
5บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอำเภอสันกำแพง และ ทม.ต้นเปา การรวมกลุ่มกำจัดขยะอันตราย22 ต.ค. 2563
6บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอบจ.เชียงใหม่ และ ทม.ต้นเปา แก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอย20 ต.ค. 2563
7การปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253519 ต.ค. 2563
8รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 256310 ก.ย. 2563
9รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 256326 ส.ค. 2563
10สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพผู้สูงอายุและพิการ (ตุลาคม 62-มีนาคม63)15 ก.ค. 2563
1120 วิธี...ช่วยลดภาวะโลกร้อน10 ก.พ. 2563
12สถิติผู้มาขอถังขยะ ประจำปี 256230 ก.ย. 2562
13สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 256130 ต.ค. 2561
14สถิติผู้มาขอรับใบอนุญาตจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 256123 ต.ค. 2561
15สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 256119 ต.ค. 2561
16รายชื่อผู้ขอรับถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 256112 ต.ค. 2561

1