เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
4,145
ปีนี้
35,449
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
384,769
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น21 มี.ค. 2566
2คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 21 มี.ค. 2566
3ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) กำหนดฝ่ายบริหารงานทั่วไป2 มี.ค. 2566
4ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล2 มี.ค. 2566
5คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราขการแทนปลัดเทศบาล2 มี.ค. 2566
6คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล12 ต.ค. 2565
7ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล12 ต.ค. 2565
8ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มิ.ย. 2565
9คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มิ.ย. 2565
10รายงานฝึกอบรม หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์22 เม.ย. 2565
11รายงานอบรม ด้านงบประมาณ22 เม.ย. 2565
12รายงานสัมมนาวิชาการสันนิบาต22 เม.ย. 2565
13รายงานการฝึกอบรม การประชุมสภาท้องถิ่น22 เม.ย. 2565
14หลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานดีเด่น22 เม.ย. 2565
15คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะหลัก9 พ.ย. 2564
16คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน9 พ.ย. 2564
17คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร9 พ.ย. 2564
18ประกาศ มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี6 ต.ค. 2564
19ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง28 ก.ย. 2564
20ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานเทศบาล28 ก.ย. 2564

1 2 3 4 5   >>  >|