เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
4,145
ปีนี้
35,449
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
384,769
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149
1
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านต้นเปา หมู่ที่ 1
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณสุภานัน  โปธิตา  087-1742645


20 มิถุนายน 2558

แคบหมูไร้มัน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณมลทิรัตน์  สิทธิรัตนชัย  089-9974515


20 มิถุนายน 2558

ข้าวซอยแช่แข็ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณรัชนี  วงค์ทิพย์  089-9511882


20 มิถุนายน 2558

แหนมซี้โครงหมู,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านบวกเป็ด  หมู่ที่ 4
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณจิราภา  อินทะจักร์  081-1689235


20 มิถุนายน 2558

น้ำลูกหม่อน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านสันพระเจ้างาม หมู่ที่ 5
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณปทุม  คำโพธิ์  083-1537939


20 มิถุนายน 2558

ไส้อั่วแช่แข็ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 6
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณธีมาพร  ชาเทพ  081-9615039
20 มิถุนายน 2558

หมูอบสมุนไพร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านสันมะฮกฟ้า  หมู่ที่ 7
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณทองสุข  ตานัน  086-1966657


20 มิถุนายน 2558

ฮังเลแช่แข็ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณธัญญารัตน์  ใจทา  086-1580392


20 มิถุนายน 2558

ทองม้วนลำไย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านแม่โฮม   หมู่ที่ 9
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณนงคราญ  บุญขันแก้ว  089-9566985/089-6345140


20 มิถุนายน 2558

 กล้วยฉาบ มันฉาบ/น้ำพริกคั่วทราย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าชุมชนเอื้ออาทร  หมู่ที่ 9
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณอารีย์  วงศ์อินทร์  085-0361763


20 มิถุนายน 2558

น้ำพริกตาแดง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านสันช้างมูบ หมู่ที่ 10
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณรวิวรรณ  ใจขันติ  087-0875009


20 มิถุนายน 2558

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่มหัตถกรรมบ้านสันป่าค่า  หมู่ที่ 8
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณภัทราภรณ์  พิณชัย 085-5266696


20 มิถุนายน 2558

ผลิตภัณฑ์โคม,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์โคม  กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองโค้ง  หมู่ที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณประสงค์  ปันคำมูล  089-5604715 


20 มิถุนายน 2558

ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกบ้านบ่อสร้าง  กลุ่มหัถกรรมบ้านบ่อสร้าง  หมู่ที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณอุษณีย์  ใจจ้อย 088-4141909 


20 มิถุนายน 2558

ผลิตภัณฑ์กระดาษสา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ผลิตภัณฑ์กระดาษสา  กลุ่มหัถกรรมบ้านต้นเปา  หมู่ที่ 1
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณวิจิตร  ญี่นาง  081-9527949


20 มิถุนายน 2558

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)