เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
213
เมื่อวานนี้
280
เดือนนี้
1,001
เดือนที่แล้ว
10,105
ปีนี้
68,107
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
417,427
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
1
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
03 ตุลาคม 2566

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
03 ตุลาคม 2566

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
03 ตุลาคม 2566

เชิญชวนทำหมันแมว เพื่อลดจำนวนแมว ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทำหมันแมว เพื่อลดจำนวนแมว ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด

เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับมูลนิธิแฮนด์ ทู พอว์ (Hand To Paw) จัดหน่วยผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่สำหรับ แมวเพศเมียและเพศผู้ อายุ 4 เดือน - 8 ปี ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ง่าย ในพื้นที่ตำบลต้นเปา ในวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ อาคารโดมร่มฉัตรบริรักษ์ เทศบาลเมืองต้นเปา

รายละเอียดการตรวจสอบสัตว์ก่อนการทำหมัน
1. แมว สายพันธุ์ต่างประเทศ หรือลูกผสมสายพันธุ์ต่างประเทศ ไม่รับทำหมันเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง (สอบถามความเสี่ยง 080-6731770)
2. สัตว์ที่นำมาทำหมันต้องมีอาการปกติ ไม่ป่วย (ไม่ซึม หรือ มีอาการไม่ทานอาหารก่อนวันทำหมัน 1-2 วัน )
3. อายุสัตว์ที่สามารถทำหมันได้ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
4. สัตว์ (แม่) หลังคลอดลูก 45 วัน(ลูกสามารถทานข้าวเอาหารได้เอง)
5. สัตว์ที่รู้ว่าท้องไม่ควรนำมาทำหมัน
6. งดน้ำ งคอาหารสัตว์ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนทำหมัน
(ถ้าสัตว์ของท่านทานอะไรมาไม่งดข้าวและอาหาร อาจทำให้เศษอาหารติดคอสัตว์และเป็นอันตรายสำหรับสัตว์ของท่าน)

การลงทะเบียน ล่วงหน้า
1. มูลนิธิฯ เบอร์โทร 0806731770
2.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน

*** รับบัตรคิว ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ตามเวลาเท่านั้น

03 ตุลาคม 2566

วัดพระนอนแม่ปูคา เชิญชวนร่วมงานประเพณีถวายตานสลากภัตต์(ตานก๋วยสลาก) ประจำปี 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

#ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยวัดพระนอนแม่ปูคา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย

จะจัดงานประเพณีถวายตานสลากภัตต์(ตานก๋วยสลาก) ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่ 7 เดือนตุลาคม 2566
(จัดเป็นประจำทุกปีไม่ได้ขาด ยึดเอาวันแรม 3 ค่ำ เดือน 12 เหนือ)
โดยทางวัดได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 100 รูป มารับไทยทานถวายตานสลากภัตส์ และจะมีศรัทธาสาธุชนจากตำบลต่างๆในอำเภอสันกำแพงเข้าร่วมทำบุญ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่าน ร่วมถวายตานสลากภัตต์ในครั้งนี้หรือจะร่วมรับเป็นเจ้าภาพถวายเพลพระสงฆ์สามเณร จำนวน 100 รูป โดยร่วมเป็นเจ้าภาพขันข้าว สำรับละ 50 บาท

สามารถร่วมทำบุญได้ที่ วัดพระนอนแม่ปูคา

03 ตุลาคม 2566

สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองต้นเปา จำนวน 4 งานบริการ คือ งานด้านโยธา งานด้านการศึกษา งานด้านเทศกิจหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านรายได้หรือภาษี
 
ผลสรุปพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ มีคะแนนเท่ากับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจงานด้านการศึกษา เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ งานด้านเทศกิจหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านโยธา และงานด้านรายได้หรือภาษี ตามลำดับ 
22 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองต้นเปา ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 30 กันยายน 2566 เนื่องจากศูนย์จัดการขยะฯ จังหวัดเชียงใหม่ หยุดให้บริการ จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้เรียบร้อย เพื่อรอการจัดเก็บ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และขออภัยในความไม่สะดวก

22 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองต้นเปาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีตลาดเกษตรกรชุมชน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าตลาดเกษตรกรชุมชนตำบลต้นเปา พบกันทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00น. - 19.00น. ณ ลานกิจกรรมอำเภอยิ้ม สี่แยกบ่อสร้าง

***เริ่ม วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566***

ถ่ายรูปเช็คอิน "ตลาดเกษตรกรชุมชนตำบลต้นเปา"

พร้อมแฮชแท็ก #ตลาดเกษตรกรชุมชนตำบลต้นเปา 

***รับฟรี เมล็ดพันธุ์ผัก 1 ถุง***

06 กันยายน 2566

จัดเก็บข้อมูลและสำรวจความเหมาะสมของการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองต้นเปา (โรงรับจำนำ),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
จะดำเนินการสำรวจความเหมาะสมของการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองต้นเปา(โรงรับจำนำ) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขให้ผู้ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ผู้ประกอบการค้า ร้านอาหาร ผู้ห้บริการต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นเปา และพื้นที่ใกล้เคียง
 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและสำรวจความเหมาะสมของการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองต้นเปา (โรงรับจำนำ)
 
ในวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 ในพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในการสำรวจความเหมาะสมของการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
06 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททั่วไป การประเมินคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เทศบาลเมืองต้นเปา ได้เข้ารับการประเมินตัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ส่งผลให้การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลต้นเปา และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
 
โดยผลการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (เทศบาลขนาดใหญ่) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับประชาชนในตำบลต้นเปาทุกท่าน
01 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองต้นเปา ประกาศเชิญชวนเสนอขายที่ดินให้กับเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ งบประมาณจากเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยวิธีคัดเลือก มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน และสนามกีฬา ตลอดจนเพื่อรองรับการดำเนินตามภารกิจอื่นๆ ในการให้บริการประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อให้การจัดซื้อที่ดินเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ถูกต้อง และเป็นธรรม เทศบาลเมืองต้นเปาจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเสนอขายที่ดิน โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

15 สิงหาคม 2566

เชิญชวนผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เชิญชวนผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-กิจกรรมทำกระเป๋าเมคราเม่ ศิลปะการผูกเชือก
-กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ท่าน
-อบรมในวันที่ 29 สิงหาคม 2566
-เวลา 09.00 - 16.00 น.
-ณ อาคารโดมร่มฉัตรบริรักษ์ เทศบาลเมืองต้นเปา
-สามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องงานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
10 สิงหาคม 2566

เชิญชวนพี่น้องประชาชนดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น "ThaiD",เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น "ThaiD" 
โหลดแอปพลิเคชั่น ThaiD พร้อมลงทะเบียนผ่านแอฟใช้งานได้ทันที
**ข้อดีในการโหลดแอปพลิเคชัน ThaiD (Thai Digital Identity) หรือ ไทยดี เป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
-ลืมพกบัตร ประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน แค่เเสดงเอกสารผ่านแอฟ ก็สามารถยืนยันตัวตนได้
-ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
-ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนบ้าน
-สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง
-คัดรับรองเอกสารด้วยตัวเอง
17 กรกฎาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
วันที่รับสมัคร : 10 - 19 กรกฎาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2566

"Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข"  ณ วัดสันป่าค่า หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.00 น.ที่วัดสันป่าค่า ตำบล ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตรีวิโรจน์ โขติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ซึ่งทางเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ด้วยวิธี 5 ส โดยมี นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายวัศพล กาวีอิ่น รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมหมาย อินเพลา เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร้อยตรีนิทัศ มาสกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายนิคม เงินถา ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นางศรัชญา ณ เชียงใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา จิตอาสานักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดสันป่าค่า และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning Day เป็นจำนวนมาก 
06 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 32  (469 รายการ)